Jak se registrovat:

  1. Nejprve se zaregistrujete a tím si vytvoříte svůj datový prostor. Velikost prostoru si zvolíte při registraci.
  2. Jakmile se zaregistrujete, počkáte, až Vám přijde tzv. potvrzovací email, ve kterém (dle pokynů) svůj nový účet aktivujete. Aktivací se prokáže, že nově registrovaný email existuje a je aktivní.
  3. V emailu dále naleznete přihlašovací jméno a heslo, kterým se budete přihlašovat na WEB i FTP. Přihlašovací jméno nelze změnit, heslo měnit lze. Dále v emailu naleznete informace k první platbě.
  4. Po kliknutí na aktivační link v emailu budete automaticky přihlášeni do Vašeho profilu a Váš účet je nyní plně aktivní. Datové uložiště je již rovněž přístupné.
  5. Pokud se Vám tato služba bude líbit a budete jí chtít používat, musíte si nabít finanční kredit. Z tohoto finančního kreditu se automaticky každý den o půlnoci odečte denní sazba. Tento kredit může mít i zápornou hodnotu, nejdéle však 7 dnů. Způsob jak si nabít finanční kredit naleznete na tomto webu po přihlášení.
  6. Pokud se v budoucnu rozhodnete dále tuto službu nepoužívat a budete chtít zrušit účet dříve, než vyčerpáte celý finanční kredit, učiňte tak prostřednictvím kontaktního emailu. Váše data budou nenávratně odstraněna a účet zrušen.
    Váš nevyčerpaný kredit Vám bude vrácen.
  7. Velikost datového prostoru můžete průběžně měnit podle potřeby. Pokud v nabídce není kapacita jakou požadujete, kontaktujte admina prostřednictvím kontaktního emailu.
  8. Systém Vás o všech změnách souvisejících s Vaším účtem informuje vždy emailem.
08/2012: 99026/23083; 30: 539/349